LUYỆN THI VIOLYMPIC MIẼN PHÍ NĂM HỌC 2016-2017

Chào mừng quý khách

NƠI CUNG CẤP NHỮNG TÀI NGUYÊN CHẤT LƯỢNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC  (10 bài)

11746966

Kinh nghiệm tổ chức bán trú ở trường mầm non

Giáo dục là một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm hết sức đặc biệt ở nước ta. Trong quá trình hội nhập cùng sự phát triển kinh tế của đất nước như hiện nay, giáo dục lại càng chiếm vị trí hết sức quan trọng. Nghị quyết TW 2 Khoá VIII nêu rõ “ giáo dục cùng với...

11747068

Giáo dục tính trung thực cho học sinh lớp 5

Môn Đạo đức là một trong các con đường cơ bản và là con đường quan trọng nhất để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học theo mục tiêu giáo dục toàn diện. Do đó, nó có mối quan hệ hữu cơ với các môn học khác ở tiểu học. Môn Đạo đức giúp cho học sinh có...

11747133

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh

Ngày nay giáo dục đạo đức cho học sinh là giáo dục lòng trung thành đối với Đảng, hiếu với Dân, yêu quê hương đất nước, có lòng vị tha, nhân ái, cần cù liêm khiết và chính trực. Đó là đạo đức Xã hội Chủ Nghĩa là đạo đức của cá nhân, tập thể và chủ nghĩa nhân đạo...

11747204

Phương pháp dạy giải bài tập vật lí THCS

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của nhiều đối tượng học sinh trong một lớp học, học sinh là chủ thể của việc lĩnh hội kiến thức, còn giáo viên là người chủ đạo trong việc tổ chức, hướng dẫn cho việc lĩnh hội kiến thức đặc biệt là những học sinh yếu...

11747222

Tích hợp GDCD với hoạt động GD ngoài giờ lên lớp

Những năm gần đây hiện tượng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng có chiều hướng gia tăng, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận không nhỏ học sinh. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách thẳng...


Báo cáo tổng kết Đại hội Chi bô nhiệm kì 2016-2018

ĐẢNG BỘ XÃ ………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH …………………. ...

ĐỀ TÀI KHOA HỌC  (16 bài)Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 1372
Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 442
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Lượt truy cập: 324
CHÚT LƯU LẠI
Lượt truy cập: 230
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 223
Luyện chữ đẹp
Lượt truy cập: 199
Website của Lê Hồng Minh
Lượt truy cập: 157

Thành viên tích cực
0-avatar
Đỗ Cao Cường
Điểm số: 8100
No_avatar
Mai Tuấn
Điểm số: 4437
Avatar
Âu Dương Văn Trọng
Điểm số: 4299
No_avatar
Trần Thị Phương Thủy
Điểm số: 3045
No_avatar
Nguyễn Thị Hoa
Điểm số: 2634
0-avatar
Lê Thị Nga
Điểm số: 2388
Avatar
Nguyễn Văn Quế
Điểm số: 2100
Avatar
Nhữ Thị Thủy
Điểm số: 2049